تفاوت بین جواز عام و جواز خاص

به  طور کلی انجام واردات و صادرات بیشتر کالاها و خدمات به ایران و از ایران مجاز نیست مگر اینکه اداره اوفک برای آن فعالیت بخصوص جواز صادر کرده باشد. اوفک دو نوع جواز صادر میکند: جواز عام و جواز .خاص

جوازهای عام

جوازهای عام، به عموم اجازه انجام معاملاتی که دولت آمریکا معتقد است سیاست تحریم های آمریکا را نقض نمی کند، می دهد.

جواز عام اساساً بیانگر این است که تمام افراد آمریکایی می توانند در فعالیت یا معاملات بخصوصی که در جواز عام نام برده شده، دخیل باشند. برای مثال فعالیت هایی که براساس جواز عام، مجاز است به شرح ذیل است:

ارسال پول خانوادگی، ارسال پول جهت پرداخت های شخصی و غیر تجاری به/از ایران، فروش ملک و دارایی که از طریق ارث و یا قبل اینکه شخص آمریکایی شده، بدست آمده باشد و موارد بیشتر. اگر برای انجام عملیاتی جواز عام صادر شده باشد، نیازی به درخواست جواز خاص برای انجام آن امر نیست.

جوازهای خاص

زمانی که شخص یا شرکتی بخواهد فعالیتهایی را انجام دهد و در آن شرکت کند که براساس مقررات تحریم ها ممنوع است و برای آن مجوز عامی هم صادر نشده باشد، برای انجام آن فعالیت بخصوص، شخص حقیقی یا حقوقی مورد نظر باید تقاضای مجوز خاص کند.

در این صورت، آن شخص یا شرکت که قصد انجام فعالیت غیر مجاز را دارد، باید از اداره اوفک تقاضای جواز خاص کند. در این تقاضا، شخص مورد نظر از دولت برای شرکت در انجام فعالیت های بخصوص تقاضای مجوز شخصی و خاص می نماید. متقاضیان معمولاً جهت دریافت مجوز خاص باید درخواست خود را به شکل نامه، به صورت الکترونیکی به دولت ارسال نمایند.

یکی از اشتباهات رایج این است که شخصی برای فعالیتی که قبلا برای آن جواز عام صادر شده است، از اوفک تقاضای جواز خاص نماید. در صورتی که جواز عام برای فعالیتی صادر شده باشد، دولت جواز خاص به اسم شخص درخواست کنند صادر نمی کند بلکه اوفک بدون هیچ کاری صرفا درخواست فرد مورد نظر را بر می گرداند. اوفک صفحه ای با عنوان نامه “برگشت بدون اقدام” (return without action) برای متقاضی ارسال می کند که این نامه هیچ اثر حقوقی ندارد و جواز تلقی نمی شود.

اگر فکر می کنید که شما هم جواز خاصی دریافت کردید ولی از درستی آن اطلاع ندارید، کپی آن را برای ما از طریق اپلیکیشن موبایل ما یا ایمیل (info@yazdanyarlaw.com) ارسال کنید. ما با کمال خوشحالی، مدرک ارسالی را بررسی کرده و به شما اطلاع می دهیم که این مدرک جواز خاص و یا عام است. برای اطلاعات بیشتر با دفتر ما تماس حاصل فرمایید.

Comments are closed.